İTHALAT TALEPLERİ

DIŞ TALEP
İTHALAT TALEPLERİ SORGULAMASI

 

       Bu bölümde sadece İTKİB Genel Sekreterliğine doğrudan ulaşan dış talep bilgilerinin sorgulaması yapılmaktadır.
Bilgiler Birliğimize geldiği gün içerisinde veritabanına alınmaktadır. Liste son 1 yıl içerisindeki taleplerden oluşmaktadır.

ÜLKE Ülke belirtiniz (Örn: fransa ya da fran. Boş bırakıldığında tüm ülkeleri getirir.)
MAL TANIMI Mal belirtiniz.(Örn: kemer ya da kem. Boş bırakıldığında bütün malları getirir.)

Ayrıca yurtdışı Ticaret Müşavirliklerimiz aracılığıyla gelen ithal talepleri, ihraç teklifleri ve işbirliği tekliflerine ilk elden ve en hızlı şekilde Ekonomi Bakanlığı’nın www.ekonomi.gov.tr  adresinden ihracat-dış talepler bülteni
açıldığında Birlik Kayıt Sicil No ve Vergi Numarası ilgili kutucuklara yazılarak ulaşmak mümkündür.Lütfen tarih bilgisi girip ara butonuna da basınız.